SA 8000 - sociálna zodpovednosť

SA 8000 (social accountability) je medzinárodný štandard, ktorý upravuje a monitoruje predovšetkým pracovné podmienky zamestnancov. Norma sa zaoberá ďalej pojmami ako detská práca, nútená práca, zdravie a bezpečnosť pri práci, sloboda združovania a právo na kolektívne vyjednávanie (existencia odborov vo firme nie je podmienkou), diskriminácia, disciplinárne opatrenia, pracovní doba a odmeňovanie.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie SA 8000?

  • posilnenie vzťahov so zamestnancami a zvýšenie ich lojality
  • rozvoj partnerských vzťahov so zákazníkmi, dodávateľmi a investormi
  • zlepšenie pozície v konkurenčnom prostredí, kedy sa zavedenie normy stáva "konkurenčnou výhodou"
  • lepšie riešenie rizík spojených s prácou, dobré meno na trhu práce
  • zlepšenie vzťahov s orgánmi štátnej správy a samosprávy
  • dôkaz zainteresovaných strán namiesto abstraktných proklamácií v oblasti sociálnej zodpovednosti
  • potvrdenie prestíže v obore

Pre viac informácií o norme SA 8000 kliknite na sekciu FAQ.