:Hlavná :TYPY ISO :ISO 27001

ISO/IEC 27001 - systém manažérstva informačnej bezpečnosti (SMIB)

ISO 27001 je medzinárodná norma, ktorá pomáha organizáciám odhaľovať potenciálne a doposiaľ neznáme riziká v oblasti bezpečnosti informácií a počítačových systémov. Vďaka analýzam zameraným na riziká, chyby, nedostatky a smery možných útokov dokážeme vytvoriť opatrenia, ktoré zabránia možným zdrojom strát.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO/IEC 27001?

  • celková a komplexná ochrana zdrojov v organizácii (od zariadení, cez použité služby, až po zamestnancov)
  • posilňuje a zvyšuje dôveru zákazníkov, partnerov a verejnosti k organizácii
  • zvýšenie bezpečnosti informácií (predchádzanie úniku dát, manipulácia s dátami, postup pri strate alebo úniku dát, informovanosť zamestnancov)
  • priebežné zníženie nákladov a minimalizovanie nákladov spojených so stratou dát
  • zavedenie normy je vhodné pre každú organizáciu (nie len pre spoločnosti pôsobiace v oblasti informatiky alebo softvérovým firmám)

Pre viac informácií o norme ISO/IEC 27001 kliknite na sekciu FAQ.