:Hlavná :TYPY ISO :ISO 20001

ISO / IEC 20000-1 Manažment služieb

ISO 2000-1 je medzinárodná norma, ktorá obsahuje návrh, prechod, dodávku a zlepšovanie služieb, ktoré uspokojujú požiadavky na služby a ktoré poskytujú zákazníkom a poskytovaľom služieb pridanú hodnotu. Norma ISO / IEC 2000-1 vyžaduje integrovaný procesný prístup pri ktorom poskytovateľ služieb plánuje, ustanoví, zavedie, prevádzkuje, sleduje, preskúmava, udržuje a zlepšuje systém manažérstva služieb (SMS).

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO/IEC 20000-1?

  • istota pre spoločnosť, že ich požiadavky na poskytovanie služieb budú splnené a jednotný prístup zo strany poskytovateľa služieb
  • posilňuje a zvyšuje dôveru zákazníkov, partnerov a verejnosti k organizácii
  • trvalé riadenie a príležitosti pre neustále zlepšovanie, vyššiu účinnosť a účelnosť pri riadení a dodávke služieb
  • priebežné zníženie nákladov a minimalizovanie nákladov spojených s nesplením zmluvných podmienok pre dodávky služieb (SLA)
  • zavedenie normy je vhodné pre každú organizáciu (nie len pre spoločnosti pôsobiace v oblasti informatiky alebo softvérovým firmám)

Pre viac informácií o norme ISO/IEC 20000-1 kliknite na sekciu FAQ.