HACCP - Analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body

Systém HACCP (hazard analysis and critical control points - analýza nebezpečenstiev a kritické kontrolné body) je celosvetovým štandardom pre analýzu nebezpečenstva narušenia zdravotnej alebo hygienickej nezávadnosti potravín. Úspešné zavedenie HACCP znamená identifikáciu kritických bodov a preventívne zaistenie kontroly v týchto bodoch. V roku 1992 bol systém HACCP implementovaný do legislatívy EU.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie HACCP?

  • rešpektovanie legislatívy a zákona o potravinách č. 152/1995 a jeho neskorších noviel, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 2000
  • celkové zvýšenie kvality v prevádzkach
  • minimalizovanie prepuknutia nákazy z potravín, čo môže mať aj smrteľné následky
  • eliminovanie straty dôvery zákazníka a príjmov, vypuknutím už spomínanej nákazy
  • racionalizácia a zefektívnenie výrobných procesov
  • presunutie kontroly do oblasti prevencie

Pre viac informácií o systéme HACCP kliknite na sekciu FAQ.