:Hlavná :TYPY ISO :ISO 22000

ISO 22000 - Systémy manažérstva bezpečnosti potravín

ISO 22000 je norma, ktorá je určená pre riadenie bezpečnosti v sektore potravín pre organizácie a dodávateľov krmných zmesí, výrobcov potravín, až po dodávateľov obalových materiálov alebo potravinové reťazce. Táto medzinárodná norma zahŕňa požiadavky systému HACCP (legislatívne požiadavky) a ide dokonca nad ich rámec.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 22000?

  • plnenie požiadaviek aj tých najnáročnejších zákazníkov (obchodných reťazcov nadnárodných firem)
  • garancia stabilnej a vysokej kvality poskytovaných služieb a produktov zákazníkom
  • celkové zlepšenie kvality a zníženie nepodarkovosti
  • redukcia prevádzkových nákladov, zníženie nákladov na nezhodné výrobky, úspory surovín, energie a ďalších zdrojov
  • efektívnejšia kontrola procesov, pracovníkov, dodávateľov a finálnych produktov
  • zvýšenie dôvery spoločnosti v očiach verejnosti a štátnych kontrolných orgánov
  • zvýšenie efektívnosti a zlepšenie poriadku v celej organizácii

Pre viac informácií o norme ISO 22000 kliknite na sekciu FAQ.