:Hlavná :REFERENCIE

Zákazníci na Slovensku najviac preferujú "základný" variant noriem ISO 9001. Spoločnosť VIVANT má najviac zákazníkov z pomedzi externých auditov ale aj zákazníkov pre ktorých pracuje ako odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality a následne ako externý poradca pri interných auditoch.

Integrovaný manažérsky systém (IMS) v sebe zahŕňa všetky tri systémy ISO 9001, ISO 14001 a ISO 18001. Populárnym sa stal hlavne v poslednom období kedy sa firmy snažia byť viac priateľské voči životnému prostrediu a zároveň idú nad rámec zákonných požiadaviek v bezpečnosti a ochrane svojich zamestnancov.

Treťou najväčšou skupinou sú zákazníci, ktorí majú záujem o environmentálnu normu ISO 14001. Mnohokrát sa jedná o firmy, ktoré zavádzajú normu ISO 14001 samostatne, ale aj ako nadstavbu k systému kvality.

Poslednou skupinou sú zákazníci, ktorí majú záujem iba systém bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku ISO 18001 (OHSAS), sociálnu bezpečnosť SA 8000 alebo systém manažérstva informačnej bezpečnosti vo firmách ISO 27001. Norma ISO 27001 sa začína presadzovať nie len v IT firmách ale aj v bežných výrobných firmách a teší sa čoraz väčšej obľube.