A.A.SERVICE, s.r.o.
Likvidácia a sanácia materiálou s obsahom azbestu
Externý audit systému OHSAS 18001

EWALS CARGO CARE, s.r.o.
Globálna spoločnosť poskytujúca prepravné, logistické a skladovacie služby
Externý audit systému OHSAS 18001

KVANT, s.r.o.
Výroba laserov a laserových systémov, didaktickej a prezenčnej techniky, tvorba špeciálneho hardvéru a softvéru, optické zariadenia a spracovanie obrazu
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému OHSAS 18001

TIMUS SAFETY, s.r.o.
Výroba bezpečnostných prostriedkov osobnej bezpečnosti pri práci vo výškach
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001

TNT WORLDWIDE EXPRESS, Slovakia
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému OHSAS 18001

TOMRA SLOVAKIA, s.r.o., Pezinok
Výroba triediacich, čistiacich a spracovateľských strojov
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému OHSAS ISO 18001