EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o.
Výroba hermetických kompresorov, kondenzátorov a odparníkov
Externý audit systému ISO 14001

EMM, s.r.o.
Bezpečnosť informačných sietí a aplikácií, technická a objektová bezpečnosť
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní environmentálneho systému ISO 14001

ODÍVÁNÍ DUKOVANY, s.ro.
Výroba mužských a ženských konfekcií
Externý audit systému ISO 14001

SLOVENSKÉ ELEKTRÁRNE, a.s.
Externý audit systému ISO 14001

SLOVMAG a.s., Lubeník
Výrobca tvarovaných a netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní environmentálneho systému ISO 14001

SLOVNAFT, a.s.
Chemická a petrolejárska rafinéria poskytujúca spotrebné a priemyselné výrobky
Externý audit systému ISO 14001

TI HANIL, s.r.o. Čadca a Trnava
Výroba brzdových, palivových a iných trubiek do automobilov a ich montáž
Externý audit systému ISO 14001

TNT WORLDWIDE EXPRESS, Slovakia
Expresné doručovateľské služby
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní environmentálneho systému ISO 14001

ZIN, s.r.o., Hronský Beňadik
Výroba bleskozvodov, žiarové zinkovanie a kovovýroba
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní environmentálneho systému ISO 14001

ŽOS, Trnava
Železničné opravovne a strojárne
Externý audit systému ISO 14001