:Novinky

Odborné poradenstvo pri prechode manažérskeho systému z normy ISO 9001:2008 na pripravovanú normu ISO 9001:2015.

Školenie interného audítora podľa novej normy ISO/IEC 27001:2013.

Odborné poradenstvo podľa novej normy ISO/IEC 27001:2013.

Odborné poradenstvo podľa normy ISO/TS 16949:2009.

Legislatívna hliadka - aktualizácia a sledovanie nových zákonov a vyhlášok pre oblasť životného prostredia a BOZP.

Viac informácií získate na vivant@gtsi.sk alebo v sekcii Formulár

:Hlavná :KONTAKT
>
Zobraziť VIVANT-Ing. Adriana Strhárová na väčšej mape

Názov spoločnosti:
VIVANT - Ing. Adriana Strhárová

Sídlo spoločnosti:
Pečnianska 1, 851 01 Bratislava

Kancelária:
Stupavská cesta 428, 900 32 Borinka

Tel./Fax.: 00421-2-65 93 83 38

Mobil: 00421 903 433 533

E-mail: vivant@gtsi.sk

IČO: 17479657

DIČ: 1025386307

Spoločnosť VIVANT nie je platca DPH.