ANEXT, a.s.
Špecializovaná dodávka IT technológií a riešení v systémovej integrácii, outsourcingu, technickej a aplikačnej infraštruktúre
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

AK-PLAST, s.r.o.
Výroba plastových výrobkov
Externý audit systému kvality ISO 9001

CHEMLON, s.r.o.
Výroba textilných vlákien
Externý audit systému kvality ISO 9001

CHESPA SK, s.r.o., Ružomberok
Obchodná činnosť v oblasti tlačových farieb, fotopolymérnych štočkov, výsekových nástrojov a obalového dizajnu
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

CHLADEX, Nitra
Chladiace systémy v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

COMPAQ COMPUTER SERVICES SLOVAKIA, Bratislava
Manažér kvality, vedúci ISO stretnutí, štvrťročnej QM správy, správa príručky kvality, interné audity, školenia v oblasti ISO 9001

DIDAKTIK, s.r.o.
Výroba študijných pomôcok
Externý audit systému kvality ISO 9001

DLB, s.r.o.
Medzinárodná preprava tovaru v rámci celej Európskej únie
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001, vypracovanie dokumentácie a konzultácie v anglickom jazyku

DUSLO, Šaľa
Jedna z najväčších Slovenských firiem na výrobu hnojív
Externý audit systému kvality ISO 9001

EMM, s.r.o.
Bezpečnosť informačných sietí a aplikácií, technická a objektová bezpečnosť
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

HC-KLINIKA, s.r.o., Hlohovec
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti v odboroch funkčné lekárstvo, diagnostika a kardiológia
Externý audit systému kvality ISO 9001

HORSONA, Trnava
Produkcia obalových materiálov v potravinárskom priemysle
Školenia v oblasti štandardu ISO 9001

HOSPIMED SLOVAKIA, s.r.o.
Predaj a servis najmodernejšej lekárskej techniky
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

HSG ZANDER, s.r.o.
Jeden z najdôležitejších poskytovateľov integrovaného facility manažmentu
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

HUDY PRODUCTION, s.r.o.
Výroba športových a outdoor potrieb nie len pre horolezcov
Externý audit systému kvality ISO 9001

JFM, s.r.o. Považská Bystrica
Výroba gumenných tesnení do skiel osobných automobilov
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

KOMPAFLEX - DMM, Bratislava
Výrobca potrubných elementov a tkanivových kompenzátorov
Školenia v oblasti štandardu ISO 9001

LEMFELD+SONS, s.r.o.
Výroba textilných vlákien
Externý audit systému kvality ISO 9001

MaH s.r.o.
Autorizovaný predajca automobilov značiek Opel, Saab a Chevrolet
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

MEGABOOKS, s.r.o.
Dovoz a distribúcia zahraničnej literatúry, výhradný distribútor Oxford Univesity Press na Slovensku
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

MEDZINÁRODNÝ VYŠEHRADSKÝ FOND
Medzinárodná organizácia zameraná na podporu užšej spolupráce medzi krajinami V4 cez spoločné kultúrne, vedecké a vzdelávacie projekty (štipendiá, rezidencie), výmenné pobyty mládeže a cezhraničnú spoluprácu a podporu turizmu.
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001, vypracovanie dokumentácie v anglickom jazyku

NORD, s.r.o. Nitra
Stavebná činnosť a čistenie strojnotechnologických zariadení
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

NORTEL NETWORKS SLOVAKIA Bratislava
inštalácia, technická podpora a zavádzanie infraštruktúry pre mobilné siete - GSM projektu pre Globtel (súčastný Orange)
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

SECURITON, Bratislava
Bezpečnostná služba, inštalácia ochranných zariadení, zabezpečenie automobilov a budov
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

SLOVMAG a.s., Lubeník
Výrobca tvarovaných a netvarovaných žiaruvzdorných výrobkov
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001 a environmentálneho systému ISO 14001

TECHNOMONT OK, s.r.o.
Zámočníctvo, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky zdvíhacích zariadení
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

TIMUS SAFETY s.r.o.
Výroba bezpečnostných prostriedkov osobnej bezpečnosti pri práci vo výškach
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001 a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci OHSAS 18001

TNT WORLDWIDE EXPRESS, Slovakia
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001 (v roku 2005)
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní environmentálneho systému ISO 14001 (v roku 2006)
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému OHSAS 18001 a príručka pre sociálnu zodpovednosť 8000

VACHUT, s.r.o.
Realizácia inžinierskych,  priemyselných a bytových stavieb
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

VÁR ELEKTRO, s.r.o., Dunajská streda
Výroba, montáž a oprava elektrických zariadení, rozvádzačov, ekologických montovaných vežových transformátorových staníc do 630 kV.
Odborný poradca a konzultant pri zavádzaní systému kvality ISO 9001

VEGUM, s.r.o.
Výroba gumených výrobkov
Externý audit systému ISO 9001

VÚCHT
Chemický výskumný inštitút
Externý audit systému kvality ISO 9001