ISO 9001 - Manažment kvality

ISO 9001 je medzinárodná norma zameraná na manažment kvality, aplikovateľná na akúkoľvek organizáciu z ktoréhokoľvek sektora a oblasti. Je to hlavná norma podľa ktorej sa spoločnosti certifikujú, aj keď certifikácia nie je povinná požiadavka normy.
Je založená na ôsmych princípoch manažmentu kvality:

 • Zameranie na zákazníka
 • Vedúce postavenie
 • Zapojenie ľudí
 • Procesný prístup
 • Systémový prístup k manažmentu
 • Neustále zlepšovanie sa
 • Na faktoch založené rozhodovanie
 • Navzájom prínosné dodávateľské vzťahy

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 9001?

 • zvýšenie príjmov a podielu na trhu vďaka rýchlej a flexibilnej reakcii
 • zvýšená efektivita vo využívaní zdrojov prispieva k zvýšeniu spokojnosti zákazníka
 • zvýšenie zákazníckej lojality vedie k opakovanému vráteniu sa zákazníka
 • vzájomne prospešné dodávateľské vzťahy
 • väčšie porozumenie a motivácia ľudí k cieľom spoločnosti
 • motivovaní a zaviazaní ľudia v organizácii
 • nižšie náklady a kratšie doby cyklu vďaka efektívnemu využívaniu zdrojov
 • schopnosť koncentrovať sa na kľúčové procesy

Pre viac informácií o norme ISO 9001 kliknite na sekciu FAQ.