:Hlavná :TYPY ISO :ISO 14001

ISO 14001 - Environmentálna zodpovednosť

ISO 14001 je medzinárodná norma zameraná na identifikovanie a kontrolu environmentálneho vplyvu a systematické hodnotenie environmentálnych aspektov.  Norma je vhodná pre akúkoľvek organizáciu bez ohľadu na veľkosť a zameranie. ISO 14001 priamo nadväzuje na systém kvality ISO 9001 a často si vyžaduje zavedenie systému kvality.

Aké kľúčové výhody prináša zavedenie ISO 14001?

  • zníženie nákladov odpadového manažmentu
  • ušetrenie spotreby energie a materiálov
  • zlepšenie obrazu podniku v očiach zákazníkov, investorov, verejnosti a celej komunity
  • praktický nástroj pre splnenie zákonných požiadaviek v oblasti životného prostredia
  • znižovanie incidentov, ktoré majú za následok dlhy, čím sa znižujú poistné náklady
  • neustále zlepšovanie environmentálnych aspektov
  • návratnosť investícií v oblasti životného prostredia

Pre viac informácií o norme ISO 9001 kliknite na sekciu FAQ.