Systém Forest Stewardship council (FSC)

FSC sa zameriava na zabezpečovanie zodpovednej správy lesov celosvetovo, ktorá prináša výhody pre životné prostredie, sociálnu a ekonomickú oblasť. Organizácia vznikla ako odpoveď na odlesňovanie v celosvetovom meradle.

Pri príprave certfikácie si každá spoločnosť vyberá z 12 noriem podľa zamerania spoločnosti, pričom najčastejšou je FSC-STD-40-004_V2-1 Chain of custody.