S vyše 15-ročnou skúsenosťou v auditovaní a viac ako 150 úspešne auditovanými firmami ponúkame stabilitu pre Vašu spoločnosť. Vykonávame ich pre overenie zhody zákazníckych dokumentov a činnosti s požiadavkami noriem a systémov manažérstva. 

Interné audity poskytujeme (ako súčasť poradenstva pred certifikáciou, samostatne alebo pri auditovaní   tretích strán) priamo u zákazníka. Pre našich stálych zákazníkov poskytujeme interné audity zamerané na preverenie zhody systémov s požiadavkami normy minimálne raz ročne. Auditujeme aj prácu manažérov kvality v spoločnostiach kde inak nie je možné zauditovanie ich vlastnej práce. Pre viac informácií o interných auditoch prejdite na sekciu FAQ.

Externé audity (certifikačné, recertifikačné a dozorné) vykonávame ako externí spolupracovníci pre certifikačné spoločnosti.