:Hlavná :SLUŽBY :PORADENSTVO

Radi pomôžeme a ponúkneme naše dlhoročné skúsenosti a poznatky v prospech čo najúspešnejšej certifikácie Vašej spoločnosti. Spolupráca s desiatkami firiem ktorým sme pomohli zaviesť systémy kvality, životného prostredia, bezpečnosti zdravia pri práci, sociálnej zodpovednosti, bezpečnosti potravín a informačnej bezpečnosti hovoria v náš prospech.

Pre vytvorenie lepšieho obrazu o tom ako prebieha zavádzanie poradenstva kliknite na sekciu FAQ.   

Spolupracujeme so spoločnosťami z oblasti výroby produktov v chemickom, strojárenskom, hutníckom a ťažkom priemysle, v stavebnom priemysle, laserov a optických zariadení a zdravotníckych zariadeniach a lekárskej techniky.

Úspešne sme pripravili na certifikáciu firmy z oblasti poskytovania služieb ako je doručovanie zásielok, dovoz, distribúcia a predaj, inžinierska, konzultačná a projekčná činnosť. Medzi našich spokojných zákazníkov patria telekomunikační operátori, IT firmy, nemocničné zariadenia ako aj poľnohospodárske spoločnosti.

Pre prehľad našich najväčších zákazníkov kliknite na sekciu Referencie.