:Hlavná :FAQ :Všeobecne o ISO

Čo je to ISO?

Skratka ISO znamená International Organization for standardization (Medzinárodná organizácia pre štandardizáciu/normalizáciu). Celosvetovo najväčšia organizácia pre tvorbu a vydávanie noriem, ktorá združuje 163 medzinárodných normalizačných inštitútov so sídlom v Ženeve, Švajčiarsku.

Prečo práve skratka ISO?

Pretože "International Organization for standardization" by mala rozdielne skratky napríklad v anglickom jazyku (IOS) alebo francúzskom jazyku (OIN), jej zakladatelia sa rozhodli dať spoločnosti univerzálnu skratku. Rozhodli sa pre "ISO" odvodené z gréckeho slova isos, čo znamená "rovnaký".

Prečo sú štandardy/normy dôležité?

Normy majú obrovský a pozitívny prínos pre väčšinu aspektov nášho života. Zabezpečujú vlastnosti produktov a služieb ako je kvalita, šetrnosť k životnému prostrediu, bezpečnosť, spoľahlivosť a efektivita, pričom kladú dôraz na ekonomické náklady. Ak výrobky a služby spĺňajú naše očakávania, berieme to ako samozrejmosť a neuvedomujeme si dôležitú úlohu noriem.

Prečo sa kladie v ISO normách veľký dôraz na posudzovanie zhody?

"Posudzovanie zhody" znamená kontrolovať výrobky, materiály, služby, systémy, procesy a prácu ľudí podľa špecifikácií príslušnej normy. ISO návody a štandardy pre posudzovanie zhody predstavujú medzinárodný konsenzus o osvedčených postupoch. Ich využívanie prispieva k jednotnosti posudzovania zhody na celom svete, a tak uľahčuje obchod.

Čo prinášajú štandardy?

  • robia vývoj, výrobu a dodávku produktov a služieb efektívnejšiu, bezpečnejšiu a čistejšiu
  • uľahčiť obchod medzi krajinami a spraviť ho jednoduchším
  • poskytnúť vládam technické zázemie pre zdravie, bezpečnosť a životné prostredie z právneho hľadiska v súlade s posudzovaním zhody
  • zdieľanie technologického pokroku a osvedčených riadiacich postupov
  • šírenie inovácií
  • ochrana spotrebiteľov a užívateľov vo všeobecnosti, produktov a služieb
  • urobiť život jednoduchší tým, že poskytuje riešenia spoločných problémov

Koľko existuje ISO noriem?

ISO vyvinula viac ako 18 000 medzinárodných noriem z rôznych predmetov a 1100 nových noriem je zverejňovaných každý rok. ISO normy zahŕňajú celý rad technických odborov.

Je spoločnosť ISO vládna organizácia?

Nie, nie je ale vytvára premostenie medzi vládnym a súkromným sektorom.

Môžu ISO certifikáciu získať súkromné aj vládne spoločnosti?

Áno, ISO systém manažérstva kvality je vhodný aj pre súkromné aj pre vládne spoločnosti.

Čo znamená číslo za dvojbodkou a číslom normy?

Toto číslo predstavuje rok v ktorom bola norma aktualizovaná resp. revidovaná. Napríklad označenie ISO 9001:2008 znamená, že norma kvality ISO 9001 bola aktualizovaná v roku 2008. Každý štandard je označovaný skratkou ISO, svojím číslom, názvom a rokom vydania.